Tekstcorrectie

Een foutloze en goed geschreven tekst is je beste reclame.

Een spellings- of grammaticafout in je tekst kan de lezer afleiden van jouw boodschap en zal invloed hebben op het beeld dat de lezer heeft van jou en jouw professionaliteit. Helaas garandeert een controle door de spellingchecker op de computer geen 100% foutloze tekst.
Nadat ik jouw tekst heb gecorrigeerd heb je de garantie dat de tekst geen spellings- en/of grammaticafouten meer bevat.
Daarnaast vereisen internet, boeken, brieven en scripties ieder hun eigen schrijfstijl, die bovendien weer afhankelijk is van de doelgroep.
Door middel van tekstredactie kan ik jouw tekst aanpassen aan de vereiste stijl en doelgroep, zodat je een optimaal resultaat bereikt.
Werkwijze:
Na een eerste contactmoment waarin we de opdracht bespreken en afspraken maken omtrent aan- en oplevering, stuur je mij in Word de tekst die ik vervolgens zal corrigeren en/of redigeren. Vervolgens krijg je de tekst gecorrigeerd retour, inclusief een overzicht van de wijzigingen.
Tarieven:
Tekstcorrectie: 2ct per woord
Tekstredactie (incl tekstcorrectie:) 5ct per woord

Wil jij een foutloze en goed geschreven tekst of website?
Mail dan voor Opgeruimd Advies naar info@opgeruimdadvies.nl en ik neem binnen 24 uur contact met je op.